Stiri

Ce sunt proprietatile „Brownfield”? Cine le vrea si de ce nu le ia?

Dezvoltarea fostelor platforme industriale, împiedicată de legislaţia incompletă

În România, dezvoltarea acestor proprietăţi, numite Brownfield, nu atinge încă proporţii mari, pe fondul lipsei unei politici naţionale clare.

Proprietăţile urbane de acest tip sunt de multe ori foarte atractive pentru dezvoltatori şi investitori datorită amplasamentului.

Printre dezavantaje se numără faptul că un dezvoltator trebuie să suporte costurile de demolare a structurilor existente şi să decontamineze terenul

Multe dintre proiectele de retail anunţate în ultima perioadă sunt dezvoltate pe foste platforme industriale, însă în România dezvoltarea acestor proprietăţi, numite Brownfield, nu atinge încă proporţii mari, din cauza legislaţiei ambigue şi incomplete.

„La acest moment, dezvoltarea proprietăţilor de tip „Brownfield” în România nu atinge proporţii mari din cauza cadrului legislativ ambiguu şi incomplet. Cu toate acestea, noile centre comerciale construite pe foste platforme industriale reliefează faptul că aceste proiecte devin din ce în ce mai interesante pentru dezvoltatorii din România. În SUA şi în alte ţări din Europa de Vest, politicile corecte în ceea ce priveşte dezvoltările de tip Brownfield au ajutat la scăderea ratei şomajului, aducând creşteri ale bugetului local, îmbunătăţind sănătatea publică şi împiedicând declinul centrelor urbane”, a declarat Randy Tharp, Managing Director, Epstein Architecture & Engineering.

Exemple de acest gen apar în numeroase zone din ţară. Astfel, în Braşov, Cora şi Auchan dezvoltă foste zone industriale: Hidromecanica şi Tractorul Braşov; în Bucureşti, NEPI în colaborare cu Benevo Capital se pregătesc pentru începerea lucrărilor unui nou centru comercial amplasat pe fosta platformă Vulcan.

Conform Epstein Architecture & Engineering, proprietăţile urbane de tip Brownfield sunt de multe ori foarte atractive pentru dezvoltatori şi investitori datorită amplasamentului zonal, a utilizării eficiente a infrastructurii existente, a accesului mult mai facil la proprietatea respectivă. Însă, pe de altă parte, un dezvoltator poate fi de multe ori obligat să suporte costurile de demolare a structurilor existente şi eventual să decontamineze terenul, eliminând anumite substanţe periculoase, posibil existente. Prin reamenajarea unei proprietăţi dezafectate, gradul de ameninţare pentru sănătatea publică prin contaminare şi riscul expansiunii urbane sunt reduse. „Dezvoltările Brownfield pot avea un impact pozitiv major asupra unei zone abandonate, readucând-o la viaţă printr-o nouă investiţie”, afirmă reprezentanţii Epstein.

„O nouă tendinţă în construcţii”

„Chiar dacă proprietatea necesită decontaminarea sau eliminarea deşeurilor, demolarea fostelor structuri (operaţiuni pe care terenurile „verzi” nu le necesită), aceste costuri sunt balansate de cele mai multe ori de anumite beneficii cum ar fi utilizarea reţelei de utilităţi existente, transportul facilitat de prezenţa mijloacelor de transport, minimizarea sau eliminarea necesităţii de a construi o nouă parcare. Consider aceşti antreprenori, pionieri ai dezvoltărilor de tip Brownfield în România.

aici puteti citi articole similare

Chiar dacă, poate, reamenajarea fostelor platforme nu implică în aceste cazuri activităţi complexe şi costisitoare de decontaminare, aceste proiecte stabilesc o nouă tendinţă în construcţii. În cele din urmă, cu programe de stimulare pentru acest tip de proiecte, cum ar fi accelerarea procesului de autorizare, achiziţionarea terenului la preţuri reduse sau modice, contribuirea la costurile şi operaţiunile de curăţare, vom vedea din ce în ce mai multe proiecte de birouri, industriale sau chiar rezidenţiale, dezvoltate pe foste platforme industriale”, a explicat Randy Tharp.

Ce împiedică dezvoltarea proprietăţilor de tip Brownfield?

Lipsa unei politici naţionale clare în ceea ce priveşte proprietăţile de tip Brownfield, deficienţa stimulentelor fiscale şi a subvenţiilor, absenţa cadrului legislativ, a reglementărilor privind investigarea terenului şi lipsa expertizei locale sunt aspecte esenţiale care împiedică dezvoltarea acestor proprietăţi la acest moment. „Dezvoltarea unei platforme de tip Brownfield este întotdeauna mai puţin costisitoare pentru comunitate şi societate, oferind valoare unui teren abandonat şi eliminând contaminarea, în avantajul protejării terenurilor agricole sau forestiere”, a concluzionat managing directorul Epstein Architecture and Engineering.

sursa
Related Articles

Back to top button