Datorită creșterii cantităților de structuri metalice aferente proiectelor din cadrul grupului Con-A cât și a cerințelor din piață, fabrica de confecții metalice a fost inclusă într-un program puternic de investiții și relocată prin achiziționarea activelor corporale ale fostei Fabrici Coifer Mârşa, începând cu anul 2016.

Această achiziție ne confera posibilitatea să creştem şi să diversificăm semnificativ producţia de elemente structurale din oţel, îmbunătățind totodată performanţele tehnice ale produselor fabricate. În prezent producția se realizează pe o suprafată de peste 20.000 mp, iar capacitatea medie de producție este de 10.000 t/an.

În cadrul fabricii se pot executa, în funcție de cererea beneficiarului, de la cele mai simple proiecte la proiecte cu grad mare de complexitate. Printre proiectele noastre actuale se numara si livrarea de structuri metalice pentru un hotel de 7 stele din Baku, Azerbaijan.

Tehnologia de uzinare aplicată garantează un standard înalt de siguranță și calitate a produselor, utilajele și echipamentele componente sunt de ultima generație, iar întreg procesul de producție este automatizat și computerizat.

Controlul producției în fabrică este organizat în conformitate cu standardele de referință aplicabile: SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR OH SAS 18001, execuția structurilor de oțel răspunde la cerințele standardului european SREN 1090- 2 pentru clasa de execuție inclusiv EXC3, conformitatea elementelor structurale realizate este evaluată și certificată în raport cu standardul european SREN 1090-1. Toate produsele realizate de Fabrică poartă marcajul CE și dețin certificările de produs necesare.

Servicii oferite

  • Proiectare

Specialiștii Grupului CON-A  au o vastă experiență în proiectarea construcțiilor metalice, dobândită în cadrul unor proiecte de amploare si pot oferi soluții constructive pentru o gamă variată de construcții civile și industriale.

  • Productie

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice se realizează într-o capacitate de producție proiectată pentru uzinarea elementelor de gabarit semnificativ (ca formă și greutate) din profile de oțel laminate la cald, formate la rece sau alcătuite, structurată pentru următoarele destinații: clădiri civile și industrial, lucrări de geniu civil – construcții de drumuri, autostrăzi, căi ferate.

  • Transport

Acesta se realizează atât prin intermediul capacitatilor proprii de transport, cât și cu transportatori specializați, în special pentru transporturile elementelor cu gabarit depăşit.

  • Montaj

Montajul e realizat prin intermediul echipelor proprii de montaj, formate din profesionişti cu o experienţă solidă în domeniu. Pentru ridicarea in sanitiere, compania are în dotare automacarale de diferite capacități, schele autoridicătoare, lifturi pentru marfă și întreaga gamă de echipamente specializate necesare montajului.

Atuurile Fabricii CON-A

Un atuu important este capacitatea, configurația halei, echipa si dotarile care permit realizarea unor elemente de mari dimensiuni si cu un grad mare de calitate. De asemenea, fabrica este dotată cu poduri de mare capacitate (50t), care ne conferă posibilitatea să realizăm subansamble de mare gabarit (dimensiuni și greutate) transferând astfel o serie de operațiuni de asamblare din șantier în fabrică, cu toate avantajele ce le conferă controlul mai riguros și implicit performanța crescută a elementelor realizate.

De reținut este și faptul că fabrica este dotată cu macarale de mare capacitate pentru manipulare și montaj, ceea ce ne recomandă pentru abordarea unor construcții de mare complexitate, asigurându-se o clasă de execuție de până la EXC3, conform standardului SREN 1090-2, nivel de calitate pentru imperfecțiuni la sudură nivel B conform ISO 5817, categoria de exploatare servicii SC 2 – structuri și elemente proiectate la solicitări la oboseală conform EN 1993, ca de exemplu elemente pentru poduri, viaducte pentru șosele și căi ferate.