Stiri

Conferința Internațională INNOCONSTRUCT a marcat angajamentul ferm al companiilor și Guvernului pe drumul digitalizării în construcții

Peste 250 de experți din companii, mediul academic și autorități publice au dezbătut prioritățile pentru transformarea digitală a industriei construcțiilor, precum și provocările cu care se confruntă sectorul în adopția de înalte tehnologii, timp de 2 zile, 12-13 mai, la conferința internațională INNOCONSTRUCT, organizată de clusterul Technology Enabled Construction – TEC.

Ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltan Cseke, a anunțat, în cadrul celei mai importante conferințe cu privire la inovarea în construcții, faptul că a fost elaborată pentru prima oară în ultimul deceniu o legislație modernă și fără birocrație în domeniul construcțiilor. Importanța digitalizării ca prioritate pentru actualul guvern a fost subliniată și de Iulian Popescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Conferința INNOCONSTRUCT 2022 a acoperit în cele două zile, cele mai importante inovații din domeniul construcțiilor, tehnologiile esențiale și cele mai eficiente opțiuni de modernizare a companiilor. Peste 25 de reprezentanți de top din companii românești, europene și americane au prezentat teze și studii de caz, alături de membri ai Guvernului. Dintre aceștia amintim:  Cristian Erbasu, presedinte TEC, Anca Ginavar, Director, MDLPA, Radu Văcăreanu, Rector UTCB, VP TEC, Cristian Onofrei, board TEC, Tomáš Lendvorský, AUTODESK, Hemmo Määttänen, MagiCAD, Clive Jordan, Plannerly, Onur Basar, ViaCon, Michał Rykiert, WEBCON, David Petri, KÖZTI Architects & Engineers și Zoltán Jánky, Opinion Builders.

,,Este un moment în care trebuie să ne mobilizăm cu adevărat. Digitalizarea în domeniul construcțiilor nu trebuie să reprezinte doar un obiectiv al viitorului, ci trebuie să fie o realitate a prezentului. Modernizarea și digitalizarea construcțiilor sunt esențiale atât pentru sectorul nostru, cât și pentru toate celelalte industrii ale României”, a declarat Cristian Erbașu, Președinte cluster TEC, în cadrul evenimentului.

Conferința a pus accentul și pe importanța adopției accelerate a BIM (Building Information Modeling) inclusiv în companiile de execuție, mai ales în contextul în care, potrivit celor menționate de Cezar Vlăduț, pro-rector UTCB, din cele cca 6000 de licențe operate pe piața românească, aproximativ 90% dintre acestea sunt utilizate de companii de proiectare și inginerie. La nivelul întregii Europe, sectorul este slab digitalizat, totuși adopția BIM este mult mai avansată în statele vestice, unde investițiile mari ale statului sunt realizate folosind BIM, iar procedurile de autorizare sunt puternic digitalizate. În România adopția este îngreunată, potrivit celor rezultate din dezbaterile conferinței, de insuficienta înțelegere a tehnologiilor, lipsa cererii din partea beneficiarilor, inclusiv a statului, absența de competențe digitale, atât în rândul angajaților, cât și în rândul absolvenților, dar și de costurile mari și absența unor surse clare de finanțare.  

,,Dialogul este esențial pentru a face inteligibile tehnologiile digitale și beneficiile acestora, într-o industrie conservatoare, cum este sectorul construcțiilor. Cele 6 mese rotunde s-au dovedit fructuoase, permițând un dialog real cu participanții la conferință, pe teme legate de provocări, dar și de soluții posibile. S-a discutat despre procesul de transformare digitală în firmele de execuție și surse de finanțare disponibile, despre dezvoltarea de competențe digitale, tehnologii inteligente, standardizare, utilizarea semnăturii electronice în fluxurile digitale de proiectare, dar și despre viitorul clădirilor nZEB și ZEB. Timpul a fost insuficient pentru aceste dezbateri, de aceea ne propunem să organizăm cu regularitate mese rotunde pe teme specifice între membrii clusterului și alți actori din industrie ”, a declarat Rodica Lupu, directorul clusterului TEC.

La conferință au participat și lideri și reprezentanți ai unor clustere de inovare în construcții din alte țări europene, cum ar fi Austria, Bulgaria, Italia, Slovenia și s-au pus bazele unor consorții și parteneriate atât locale, cât și internaționale.

Clusterul TEC – „Technology Enabled Construction”, un actor important în dezvoltarea și modernizarea industriei din România, este construit pe principiul spiralei cvadruple a inovării, reunind organizaţii din mediul privat, mediul academic şi de cercetare, mediul asociativ şi mediul public, ca un parteneriat constant, având la bază valori comune ale membrilor şi obiective pe termen mediu şi lung centrate pe creşterea competitivităţii prin inovare, co-creatie şi integrare pe întregul lanţ valoric din industria construcţiilor.
Related Articles

Back to top button