beer

Industria berii, în care se cheltuiesc anual peste 1,8 mld. euro, este considerată una de tip oligopol de către Consiliul Concurenţei, cu bariere mari la intrarea pe piaţă, în condiţiile în care Heineken şi Ursus, cei mai mari jucători, au fiecare o cotă de piaţă de peste 30%.

Barierele semnificative la intrarea pe piaţă se referă la valoarea iniţială a in­ves­tiţiei necesare pentru ridi­carea unei capacităţi de producţie, in­vestiţiile mari în marketing şi publi­citate necesare pen­tru construirea unui brand şi crearea unei reţele de distribuţie.

Concret, pentru construirea unei noi fabrici de bere cu o capacitate de 1 mil. hl (200 de milioane de doze de 0,5 litri) investiţiile sunt de 35-50 mil. euro. Suma urcă până la 400 mil. euro pentru o fabrică ce poate produce 3 milioane de hectoltri şi sare de 450 mil. euro pentru 4 milioane de hectolitri.  Aceste informaţii sunt cuprinse într-un raport al Consiliului Concurenţei care a de­ru­lat o anchetă sectorială în această indus­trie, cu scopul de a aduna mai multe informaţii.

Sursa