Stiri

Mostenirea lasata de artizanul expansiunii Mega Image

Moştenirea lăsată de artizanul expansiunii Mega Image: „Când grupul va ajunge la 500 de magazine doar în Bucureşti, oraşul va fi acoperit“

XavierXavier Piesvaux, belgianul de 48 de ani responsabil de transformarea Mega Image în cel mai extins lanţ de magazine din România, cu peste 420 de unităţi, şi-a încheiat vineri mandatul de zece ani în România. El a fost unul dintre cei mai longevivi expaţi din comerţul local şi unul dintre cei mai discreţi.

„Astăzi este ultima mea zi la birou, aşa că sunt emo­ţio­nat. Sunt în Ro­mânia de zece ani, perioadă în care am coor­do­nat un proiect întreg. Am avut timp să plan­tez sămânţa şi să văd şi re­zultatul. Iniţial cre­deam că voi sta aici 3-5 ani, perioada obi­şnuită pen­tru un mandat de expat, însă am cerut mai mult timp, pen­tru a dez­vol­ta Mega Image. Am avut timp să des­co­păr piaţa, clienţii, an­ga­jaţii, pentru mine a fost un proiect de bu­siness, dar şi unul uman“, spune exe­cutivul într-un inter­viu acor­dat ZF în ultima zi în fruntea Mega Image.

Piesvaux nu dă detalii despre pla­nurile sale de viitor, însă dez­văluie o serie dintre viitoa­rele mutări ale lanţului de magazine şi îşi suma­rizează experienţa din ultimul de­ceniu. El urmează să fie înlocuit de grecul Vassilis Stavrou.

„Am venit la Mega Image în 2006, când reţeaua număra 19 ma­gazine, nu exista un sistem logistic bine pus la punct, nu exista marcă pri­vată. Era un retailer normal pentru acele vremuri. Planul Del­haize (ac­ţionarul Mega Image – n. red.) a prevăzut încă de la început să tran­s­formăm re­ţeaua şi să o dez­voltăm pu­ternic pen­tru că în re­tail vo­lu­mul joacă un rol impor­tant“. Iniţial Xa­vier Piesvaux a fost di­rec­tor de operaţiuni, iar din 2008 a devenit di­rec­tor general al re­ţelei.

Sursa
Related Articles

Back to top button