Proiecte și șantiere

Sfaturi pentru îmbunătățirea calității tăierii cu plasmă

Următorul ghid de referinţă oferă mai multe soluţii pentru a ajuta la îmbunătăţirea calităţii tăierii. Este importantă încercarea aplicării sugestiilor oferite – ori de câte ori există mai mulţi factori diferiţi de luat în considerare:

 • Tipul de aparat (de ex.: masă XY, presă de perforat)
  -Sistem de tăiere cu plasmă (de ex.: sursă de alimentare, pistolet, consumabile)
 • Dispozitiv de control al mişcării (de ex.: CNC, control înălţime pistolet)
 • Variabile proces (de ex.: viteză de tăiere, presiuni gaz, debite)
 • Variabile externe (de ex.: variabilitate material, puritate gaz, experienţă operator).

Este important să luaţi în considerare toţi aceşti factori atunci când încercaţi să îmbunătăţiţi aspectul unei tăieturi.

Probleme privind calitatea tăierii
Unghi de tăiere pozitiv: S-a îndepărtat mai mult material din partea superioară a suprafeţei tăiate decât din partea inferioară.

Unghi de tăiere negativ: S-a îndepărtat mai mult material din partea inferioară a suprafeţei tăiate decât din partea superioară.

Rotunjirea marginii superioare: Rotunjire uşoară de-a lungul marginii superioare a suprafeţei tăiate.

Etape de bază pentru îmbunătăţirea calităţii tăierii
Arcul de plasmă taie în direcţia corespunzătoare?
Unghiurile de tăiere cele mai drepte sunt întotdeauna în partea dreaptă, raportat la mişcarea de înaintare a pistoletului.

Verificaţi direcţia de tăiere.

Ajustaţi direcţia de tăiere, dacă este necesar. De obicei, arcul de plasmă se roteşte în sensul acelor de ceasornic cu consumabile standard.

Contur:
Pistoletul se deplasează în sensul acelor de ceasornic. Partea bună a tăieturii este cea din partea dreaptă a pistoletului deoarece acesta se deplasează înainte.
S-a selectat procesul corespunzător pentru materialul şi grosimea care sunt tăiate?

Asiguraţi-vă că respectaţi specificaţiile din graficele de tăiere.
Selectaţi procesul corespunzător în funcţie de :

 • Tipul de material.
 • Grosimea materialelor.
 • Calitatea dorită a tăierii.
 • Obiectivele de productivitate.

Selectaţi plasma corectă şi gazul de protecţie.
Selectaţi parametrii corecţi pentru:

 • Presiune gaz (sau niveluri de debit).
 • Distanţa necesară pentru funcţionare pistolet şi tensiune arc.
 • Viteza de tăiere.

Confirmaţi că se utilizează consumabile adecvate (verificaţi numărul piesei).

Sunt consumabilele uzate?

 • Verificaţi nivelul de uzură al consumabilelor.
 • Înlocuiţi consumabilele uzate.
 • Înlocuiţi întotdeauna duza şi electrodul în acelaşi timp.
 • Evitaţi lubrifierea excesivă a garniturilor inelare.

Notă: Utilizaţi consumabile originale Hypertherm pentru a asigura performanţă maximă de tăiere.

Este pistoletul drept faţă de piesa prelucrată?
Aduceţi piesa de lucru la acelaşi nivel.
Îndreptaţi pistoletul spre piesa de lucru (atât din partea frontală, cât şi din lateralul pistoletului).

Este distanţa necesară pentru funcţionarea pistoletului setată la înălţimea corespunzătoare?
Ajustaţi distanţa necesară de funcţionare la setarea corectă. Dacă utilizaţi un dispozitiv de control al tensiunii arcului, ajustaţi tensiunea.

Unghi de tăiere negativ: pistolet prea jos; măriţi distanţa necesară de funcţionare a pistoletului.
Unghi de tăiere pozitiv: pistolet prea sus, reduceţi distanţa necesară de funcţionare a pistoletului.

Viteza de tăiere setată este prea mare sau prea mică?
Ajustaţi viteza de tăiere, după necesităţi
Notă: Viteza de tăiere poate afecta şi nivelurile de zgură.
Zgură la viteză mare: Viteză de tăiere prea mare (arcul rămâne în urmă), reduceţi viteza de tăiere.
Zgură la viteză mică: Viteza de tăiere prea mică (arcul este înainte), măriţi viteza de tăiere.
Împroşcare superioară: Viteză de tăiere prea mare, reduceţi viteza de tăiere.

Sunt probleme cu sistemul de furnizare a gazului?

Identificaţi şi reparaţi orice scurgeri sau blocaje.
Utilizaţi regulatoare şi conducte de gaz de dimensiuni adecvate.
Utilizaţi gaz pur de calitate superioară.
Dacă este necesară purjarea manuală, cum este în cazul MAX200, confirmaţi că ciclul de purjare s-a încheiat.
Consultaţi distribuitorul de gaz.

Pistoletul vibrează?
Asiguraţi-vă că pistoletul este fixat pe cadrul mesei.
Consultaţi constructorul de echipamente originale, masa ar putea necesita mentenanţă.

Este necesară reglarea mesei?
Verificați şi asigurați-vă că masa taie la viteza specificată.
Consultați constructorul de echipamente originale, poate fi necesară reglarea vitezei mesei.
Related Articles

Back to top button