Proiecte și șantiere

Oportunități de ofertare în dezvoltarea fermelor avicole: Extinderea capacității de producție a fermei de ouă din Râșnov

În cadrul proiectului de extindere a capacității de producție a fermei de ouă din Râșnov, o serie de construcții și facilități sunt planificate pentru a răspunde nevoilor crescânde ale pieței. Localizată pe Strada Câmpului 1, în centrul orașului Râșnov din județul Brașov, această extindere este considerată un moment crucial în creșterea și modernizarea fermelor avicole din zonă.

Una dintre caracteristicile principale ale proiectului este construirea a două hale noi pentru creșterea găinilor ouătoare în sistem cu voliere. Aceste hale sunt proiectate pentru a susține un număr impresionant de păsări și sunt dotate cu echipamente moderne pentru a asigura condiții optime de creștere. Capacitatea estimată a acestor hale, denumite generic Hala 1 și Hala 2, este de 68.384 și respectiv 66.830 de locuri pe ciclu de creștere, fiecare cu un ciclu pe an.

Alături de aceste două hale, proiectul mai include și construcția unei alte hale cu multiple funcționalități. Aceasta va găzdui facilități esențiale precum farmacie, cameră de necropsie, vestiare, grupuri sanitare și o sală de mese. Toate aceste componente sunt esențiale pentru buna funcționare a fermei și pentru asigurarea unui mediu optim de lucru pentru angajați.

Un aspect important al proiectului este și preocuparea pentru aspectele de mediu. Deșeurile rezultate din lucrările de construcție vor fi gestionate corespunzător conform legilor și normelor în vigoare. Deșeurile periculoase vor fi stocate și eliminate într-un mod sigur, în timp ce deșeurile reciclabile vor fi separate și trimise pentru valorificare. Astfel, impactul asupra mediului va fi minimizat, iar ferma va funcționa în conformitate cu cele mai înalte standarde de mediu.

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 894.507 lei. În prezent, procedura de atribuire a contractului pentru finalizarea lucrărilor restante este în curs. Potențialii ofertanți sunt încurajați să își depună ofertele până la data de 26.03.2024. Proiectul reprezintă o oportunitate de a contribui la dezvoltarea sectorului avicol și la dezvoltarea sectorului ZOO/BIO TEHNIE.

Dacă dorești să ofertezi pentru materiale în cadrul acestui proiect, te invităm să accesezi ID-ul P272462 pe platforma Victa.ro. Aici vei găsi toate informațiile!

SURSA ARTICOL

Related Articles

Back to top button