Stiri

Construcțiile civile – vedeta economiei românești afectată tot mai serios de penuria de angajați

Termenul de construcții este, de regulă asociat cu edificarea imobilelor de locuit sau pentru birouri. Totuși, construcțiile civile sunt un domeniu foarte larg care cuprinde un număr foarte mare de zone economice și de activitate. 

Se poate afirma, fără a greși prea mult, că acest domeniu edilitar constă, practic, în antrenarea lucrătorilor pentru a folosi și lucra cu știința aplicată pură, la orice nivel s-ar situa, de la muncitorul necalificat care prepară mortarul pentru zidăria simplă, la inginerul care supervizează un întreg proiect. 

În acest articol, vei afla câteva date și informații utile despre construcțiile civile, industriale sau agricole și, desigur, unele estimări privind evoluția lor în ansamblu dar și problemele cu care se confruntă atât din punctul de vedere al evoluției economiei cât și al pieței muncii din domeniu. 

Cuprins

1. Construcțiile civile – un domeniu care ține întreaga economie funcțională și îî oferă bazele pentru creștere și dezvoltare

2. Construcțiile civile, industriale și agricole – cheia dezvoltării țării: trenduri actuale și prognoze pe termen mediu

3. Construcțiile civile și industriale – domeniu afectat de criza forței de muncă și soluțiile care se aplică deja în compensare 

1. Construcțiile civile – un domeniu care ține întreaga economie funcțională și îi oferă bazele pentru creștere și dezvoltare

Abia după secolul al XVIII-lea apare termenul de ”construcții civile” legat de cel de ”inginerie civilă”, care, împreună, desemnau acele lucrări ce erau executate de civili și care nu aveau neapărat un scop militar.  

Construcțiile civile sunt azi o expresie largă care încorporează o mulțime de domenii de acțiune. În general se concentrează pe zona de infrastructură care, la rândul ei, include lucrări hidrografice, canalizări, baraje, centrale electrice, linii și turnuri de transmisie a energiei electrice, căi ferate, drumuri și autostrăzi, poduri, tunele, canale de irigații pentru agricultură, regularizări ale căilor și canalelor navigabile, piste de aeroport, terminale de mărfuri și călători. De asemenea, în sfera acestei noțiuni sunt cuprinse și zonele industriale cum ar fi, construcții de uzine, fabrici și alte unități de producție, clădiri administrative, etc. 

O firmă de construcții nu este concentrată doar pe un singur proces de lucru, așa cum este cazul, de exemplu, al unor firme de producție care au drept scop fabricarea unui anumit produs. Entitățile din domeniul construcțiilor activează ca veritabile firme multifuncționale deoarece au în responsabilitate, de cele mai multe ori, executarea unui proiect de la conturarea ideii acestuia pe baza unui proiect până la darea efectivă în folosință. 

De regulă firmele de construcții activează în unul sau mai multe dintre sectoarele în care este împărțit domeniul sau industria construcțiilor. Astfel acestea pot fi găsite în zona de construcții civile (rezidențiale sau comerciale), la infrastructură, sau în domeniul construcțiilor industriale ori agricole.

Firmele de construcții participă la realizarea unora sau mai multor proiecte care intră în tipologia generală a acestui domeniu:

  • Clădiri rezidențiale;
  • Clădiri comerciale sau instituționale;
  • Construcții industriale;
  • Infrastructură și mari proiecte 

Firmele de construcții operează la diferite niveluri în funcție de amploarea proiectului dar și de puterea financiară și logistică pe care o pot angaja. De asemenea, forța de muncă în domeniul construcțiilor este un element crucial în ”greutatea” pe care o firmă o poate avea într-un anumit proiect. Datorită penuriei existente de personal calificat în acest domeniu, firmele românești din domeniu construcțiilor apelează din ce în ce mai des la agenții de recrutare a personalului asiatic pentru a completa nevoia de mână de lucru calificată și a reuși să ducă la finalizare proiectele angajate. 

În lumea construcțiilor, mai ales pentru proiectele de mai mare anvergură, firmele de construcții apelează la un mod de lucru cooperativ. În general este preferată o formă de asociere sub conducerea unui contractor principal care are drept sarcină principală supravegherea la scară a întregului proiect, managementul șantierului și a furnizorilor de materii prime, materiale dar și partea de comunicări și relații contractuale între părțile implicate în proiect.  

Un contractor general, sau o antrepriza generală de lucrări, se fac responsabili pentru furnizarea tuturor materialelor, forței de muncă, echipamentelor și serviciilor necesare pentru construirea obiectivului. În subordinea acestuia se afla una sau mai multe firme de construcții mai mici, specializate fiecare pe un anumit sector sau porțiune a lucrărilor necesare. 

2. Construcțiile civile, industriale și agricole – cheia dezvoltării țării: trenduri actuale și prognoze pe termen mediu

În ceea ce privește țara noastră, sectorul construcțiilor joacă un rol din ce în ce mai consistent în ansamblul economiei. Trendul sectorial se află pe o curbă general ascendentă de ani buni, în ciuda unor mici sincope temporare, date de unele evenimente neprevăzute chiar și la nivel global, așa cum a fost criza pandemica a anului 2020.  

Piața construcțiilor din România se află într-o efervescență fără precedent în perioada de după 1989. Situația actuală este dată în special de nevoia acută, nesatisfăcută de ani de zile, de infrastructură și obiective noi pe toate palierele domeniului, de la cererea accentuată în domeniul spațiilor rezidențiale până la marile lucrări restante în domeniul infrastructurii de transport dar și în domeniul energetic. 

Un alt indicator statistic care poate da o indicație solidă asupra trendului efervescent al domeniului construcțiilor civile și industriale din România este numărul firmelor care raporteaza ca principal obiect de activitate una sau mai multe ramuri ale acestui important capitol economic. Deși la nivelul anului 2020 se estimau un număr de circa 76.000 de firme, această cifră vine după o creștere de la un nivel de 75.000 de firme în anul 2018. Mai mult, pentru 2021 analiștii economici prognozează chiar o creștere spre cifra de 77.000 de firme. 

Trebuie reținut însă că aceste raportări analizează doar firmele care au drept obiect principal înscris în statut unul sau altul din capitolele corespunzătoare din CAEN, dar pot exista foarte mult ecazuri în care obiectul principal este diferit, dar o mare parte din activitatea firmei are ca obiect domeniul construcțiilor, într-o formă sau alta. 

Ca o concluzie de etapă, se poate afirma cu destulă încredere că o economie în care peste 10% din totalul agenților economici activează oficial în domeniul construcțiilor civile și industriale cunoaște un astfel de sector în plină activitate și se pot proiecta, astfel, predicții solide privind un trend viitor ascendent, cel puțin până la satisfacerea în mare parte a nevoilor urgente și a imperativelor date de restanțele istorice în domeniul infrastructurii de toate tipurile. 

Reversul medaliei este, pe lângă problemele create de creșterea prețului la materiale de construcții care, din păcate, în România depind foarte mult de piețele internaționale, lipsa forței de muncă calificate în domeniu. 

3. Construcțiile civile și industriale – domeniu afectat de criza forței de muncă și soluțiile care se aplică deja în compensare

Una din cele mai mari probleme ale pieței construcțiilor civile, industriale și agricole rămâne lipsa acută a forței de munca calificata sau necalificata. Cu toate măsurile luate de guverne care au mers până la acordarea de scutiri fiscale importante la impozitarea muncii din domeniu, situația sectorială negativă persistă deoarece cauzele sunt mai adânci și mai complexe. 

Una din primele cauze ale penuriei de personal calificat, chiar dacă nu este decât o situație contextuală, a fost integrarea în Uniunea Europeană din 2007. Odată cu implementarea libertății de mișcare a persoanelor, dar și înainte de acest punct istoric, o mare parte din forța de muncă activă, calificată din domeniul construcțiilor locale a fost absorbită de piețele mai active din Vestul Europei în căutarea unei salarizări net superioare.

Un alt factor cu implicații negative asupra construcțiilor din prezent a fost declinul constant al educației de nivel tehnic la toate nivelurile (liceal, postliceal și universitar). Deși acum se fac pași și eforturi atât din partea sistemului educațional cât și din partea firmelor direct interesate pentru a relua educația profesională, cel puțin pentru domeniile cu o mare penurie de personal, remedierea situației este incertă și, cel puțin, va dura un timp imposibil de estimat.   

Soluția optimă, de moment, care intervine salvator pentru piața construcțiilor civile și industriale este apariția firmelor de plasare a forței de muncă asiatică în România, o modalitate prin care se readuce accesul firmelor de construcții la lucrători calificați în domeniu, dar și necalificați. 

După cum deja se știe, Asia este un continent în care cele mai multe țări nu sunt afectate încă atât de mult de procesele naturale de îmbătrânire a populației și de scădere a natalității așa cum este cazul Europei și, subsecvent și al României. Astfel, există un surplus destul de mare de populație aflată la vârsta aptă pentru încadrarea în muncă și care este doritor de a se reloca cu scopul de a câștiga un venit mai bun față de cel oferit de posibilitățile economiei țărilor de origine. 

Firmele de construcții din România apelează deja la recrutarea personalului asiatic calificat și necalificat din țări precum Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Filipine și din alte țări din zonă. Avantajele apelării la această formulă de completare a posturilor vacante sunt multiple și suplinesc într-o măsură în creștere cererea tot mai mare din piața muncii. 

În principal, recrutarea personalului asiatic din construcții asigură o garanție și pentru firmele angajatoare care beneficiază de candidați atent selecționați, cu toate formele legale de ședere deja îndeplinite, dar, foarte important, cu o calificare deja obținută în domeniu sau cu o experiență de lucru deja dovedită. 

Nu în ultimul rând, merită menționat și avantajul folosirii în proiectele de construcții civile și industriale a unui personal cu o cultură a muncii aparte în care simțul răspunderii și al datoriei împlinite primează iar acest lucru se traduce, de cele mai multe ori, în creștere gradului de eficiență și rapiditate al lucrărilor. Prin urmare, cel puțin din punctul de vedere al forței de muncă, apelarea la recrutarea sau la leasingul de personal asiatic par a fi soluțiile cele mai la îndemână pentru antreprenorii din domeniu.  

În concluzie, construcțiile civile și industriale sunt domeniile care modelează în mod tăcut istoria unei națiuni. Majoritatea oamenilor nu-și pot imagina viața, așa cum este azi, fără contribuția fără egal a acestui domeniu la siguranța și sănătatea publică și la ridicarea nivelului general de trai, sub toate aspectele sale. Doar luând în considerare această influență pe care acest sector o are în crearea cadrului lumii așa cum o cunoaștem azi, se poate previziona în mod creativ progresul de mâine.

Sursă foto: Pixabay.com
Related Articles

Back to top button