Proiecte și șantiere

Oportunitate de investiție în județul Botoșani: Inființare Centru de colectare prin aport voluntar

În cadrul proiectului de construcție a centrului de colectare a deșeurilor din orașul Răchiți, județul Botoșanila, la data de 17.11.2023 procedura de atribuire a contractului pentru antrepriza a fost demarată, reprezentând un pas important în realizarea proiectului. ofertele pot fi depuse până la data de 04.12.2023, iar acestea rămân valabile până la 04.04.2024.

Garantia de participare este de 1% din valoarea contractului, asigurând angajamentul serios al ofertanților. De asemenea, garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fără TVA, demonstrând importanța unei execuții impecabile.

Durata contractului este de 6 luni, stabilind un cadru temporal pentru finalizarea lucrărilor propuse în documentația tehnică. Acestea vizează construirea unei platforme destinată colectării deșeurilor, cu dimensiuni maxime de 52×52 m.

Realizarea lucrării se va realiza în conformitate cu Autorizația de Construire, Proiectul Tehnic de execuție, Detaliile de Execuție și Caietele de Sarcini pe specialități verificate și autorizate conform prevederilor legale, alături de autorizația de construire.

Printre lucrările planificate se numără:

  • Platforma carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll și circulația vehiculelor
  • Platformă betonată pentru containere de tip baracă
  • Copertină pe structură metalică pentru protecția containerelor
  • Canalizare pentru colectarea apelor pluviale
  • Spațiu verde amenajat
  • Împrejmuirea amplasamentului cu gard din panouri bordurate și poartă de acces
  • Parcaje, trotuare, jardiniere
  • Instalații electrice pentru iluminatul artificial și camere de supraveghere.

Se prevăd, de asemenea, achiziții ulterioare, precum cântarul și scara metalică mobilă.

Valoarea estimată a contractului este de 2.046.465,10 lei (fără TVA), distribuită pe diverse capitole, inclusiv cheltuieli pentru utilități, construcții și instalații, montaj utilaje și echipamente, precum și lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier.

Pentru cei interesați să participe la acest proiect, Primăria Răchiți a făcut cunoscute detalii și informații suplimentare pe platforma Victa.ro. Potențialii ofertanți pot afla mai multe despre stadiul lucrărilor și pot găsi datele de contact ale beneficiarilor.

Pentru cei interesati ofertele pot fi depuse până la data de 04.12.2023, iar acestea rămân valabile până la 04.04.2024.

Pentru clarificări, operatorii economici au la dispoziție 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă se angajează să răspundă solicitărilor de clarificări cu cel târziu 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

SURSA ARTICOL

Related Articles

Back to top button