Stiri

Parcul Industrial Aiud, propus de mai bine de 6 ani, readus din nou in discutii

sursa poza Poza reprezinta Parcul Industrial Mures. Platforma VIDRASAU-UNGHENI

 

Înfiinţarea Parcului Industrial la Aiud, propusă încă de acum 6 ani, revine în discuţie la Consiliul Local. Reprezentanţii PDL din acest for solicită asocierea CL cu Consiliul Judeţean Alba, pentru crearea acestei entităţi economice. Însă anvergura proiectului şi faptul că autorităţile nu au putut ajunge până acum la un consens privind locaţia şi susţinerea financiară a acestuia pun în continuare piedici demarării Parcului Industrial.

În 14 februarie, consilierii PDL din CL Aiud au înregistrat la primărie expunerea de motive prin care se solicită asocierea Consiliului Local cu Consiliul Judeţean Alba, în vederea înfiinţării şi administrării unui parc industrial pe raza municipiului. Locaţia propusă în acest sens, un teren de 120.000 mp, este zona Herja şi provine din rezerva comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar. În plus, este afectată de amenajarea şoselei rapide Sebeş – Turda, după cum se arată în raportul de specialitate formulat de reprezentanţii administraţiei locale.

Potrivit reglementărilor în vigoare, constituirea unui parc industrial se bazează pe asocierea în participaţiune dintre autorităţile publice centrale şi locale, dar şi alţi parteneri interesaţi. Administrarea parcului se realizează de către o societate comercială, având ca asociaţi autorităţile  administraţiei publice locale, respectiv unităţile administrative-teritoriale (comune, oraşe municipii, judeţe). Numărul acţionarilor în cadrul societăţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 5 unităţi administrativ teritoriale.

Terenul aferent parcului industrial împreună cu clădirile şi infrastructura privind utilităţile publice existente la momentul constituirii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă acces la un drum naţional sau european şi să fie racordat la infrastructura utilităţilor publice; să aibă o suprafaţă de cel puţin 10 ha; să fie în proprietatea sau în folosinţa, pe cel puţin 30 de ani, a asocierii care se solicită titlul de parc industrial; să fie libere de orice sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluţionare; să îndeplinească condiţiile tehnice privind protecţia mediului.

Titlul de parc industrial care se acordă prin ordin al ministrului Dezvoltării şi prognozei.

Reprezentanţii administraţiei locale consideră că amplasamentul propus nu îndeplineşte condiţiile privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, suprafaţa de teren trebuie identificată din punct de vedere al cărţii funciare, subliniind că este afectat de traseul şoselei rapide Sebeş – Turda, investiţie în curs de realizare de către CNADR. De asemenea, terenul provine din rezerva comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar şi rămâne la dispoziţia comisiei, până la finalizarea punerilor în posesie a altor persoane îndreptăţite.

Aceştia reamintesc că asocierea în participaţiune dintre autorităţile publice centrale şi locale pentru crearea Parcului Industrial a fost subiectul mai multor hotărâri de CL şi CJ, unele dintre acestea ulterior revocate. Este vorba despre HCL 120/25.05.2006 privind parcelarea imobilului teren situat în parcela  Herja în scopul înfiinţării unui parc industrial, HCL 210/7.09.2006 privind aprobarea asocierii  pentru înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Aiud – Alba” SA, HCL 75/15.03.2007 privind însuşirea expertizei de evaluare a terenului cu destinaţia “Parc Industrial”, în suprafaţă totală de 120.000 mp şi stabilirea aportului municipiului Aiud la capitalul social al SC Parc Industrial Aiud – Alba SA, HCL 179/30.08.2007 privind parcelarea imobilului teren – păşune pe Valea Herja, HCL 72/27.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Parc Industrial” municipiul Aiud, Hotărârea 73/27.03.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Parc Industrial Aiud – Alba”; HCL Miraslău 21/28.09.2006, HCL Rădeşti 50/24.09.2006, HCL Livezile 25/25.08.2006, toate privind aprobarea asocierii  pentru înfiinţarea societăţii comerciale “Parc Industrial Aiud – Alba” SA.

Se aminteşte şi HCJ 157/31.08.2006, privind aprobarea asocierii  pentru înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Aiud – Alba” SA şi HCJ 84/30.03.2011 privind revocarea HCL nr. 127/2006, HCL nr. 210/2006 şi HCL nr. 173/2006, pentru asocierea Municipiului Aiud cu Consiliul Judeţean şi alte autorităţi publice locale, în scopul înfiinţării unui parc industrial.

“În momentul de faţă este prematur a se iniţia un proiect de hotărâre în vederea procedurii de constituire a unui parc industrial, dat fiind faptul că partenerii evidenţiaţi mai sus nu au putut susţine financiar un proiect de asemenea anvergură”, este concluzia specialiştilor Primăriei Aiud.

Sursa

 
Related Articles

Back to top button