FurnizoriTech

RAP Instal – Experții pentru soluții complete de instalații

RAP Instal se bazează pe o echipă de profesioniști în domeniul instalațiilor, fiind alături de beneficiari la fiecare pas al realizării unei instalații: consultanță, proiectare, execuție și mentenanță.

Unul din proiectele RAP INSTAL a fost un proiect de construcție pentru  o instalație de alimentare cu combustibil lichid.

Instalație de alimentare cu combustibil lichid CTL, 40.000 litri

 • Execuția unei instalații de alimentare cu combustibil lichid a unei centrale termice prevăzute cu un cazan de abur, din judetul Braşov.
  • Beneficiarul a solicitat realizarea unei instalații de alimentare cu combustibil lichid tip CTL a unei centrale termice prevăzute cu un cazan de abur Bosch având Q = 2600 Kg/h la 10 bari. Centrala termică funcționează în acest moment cu gaze naturale și deținătorul dorește creșterea siguranței în exploatare prin asigurarea unei flexibilități în alimentarea cu combustibil.
  • În acest scop, deținătorul a achiziționat un arzător mixt gaz-CTL de tipul Weishaupt WM-GL30/1-A ZM-T.
  • Consumul orar de combustibil lichid tip „CTL” al cazanului este de aproximativ 350 kg/h.
 • Rezervorul de combustibil
  • Volum: 40 mc.
  • Lungime: 9,2 m.
  • Diametru: 2,9 m.
  • Construcție: Pereți dubli cu senzor de scurgere a lichidului din rezervor.
  • Cuva are  pardoseala construită în sistem antistatic și antiscântei. În cuva de beton este prevăzută o bază în care se vor strânge eventualele scăpări de combustibil, apele pluviale etc. Pentru eliminarea acestora se poate prevedea o pompă manuală în construcție antiex (din alamă, tip Allweiler).
 • Caracteristici combustibil
  • Combustibilul înmagazinat este de tip „CTL” și se încadrează după temperatura de inflamabilitate și după temperatura de stocare în clasa III b, conform „Normativului privind stabilirea gradului de rezistență la foc, categoriei și clasei de incendiu a construcțiilor, instalațiilor și depozitelor” – indicativ NP 22.
  • După capacitatea de înmagazinare, depozitul de combustibil se încadrează în categoria VI.
  • După poziția rezervorului față de teren, depozitul ce face obiectul prezentului proiect este de tip suprateran.
 • Amplasare
  • Amplasarea depozitului de combustibil lichid tip „CTL” s-a făcut cu respectarea prevederilor „Normativului departamental pentru proiectarea și executarea construcțiilor și instalațiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică”.
  • Distanța minimă de amplasare a rezervoarelor de combustibil suprateran cu volumul de până la 200 m³ față de orice altă construcție, conform normativelor în vigoare (I13-02), este de 15 m.
  • Rezervorul de combustibil se va monta suprateran pe o fundație de beton armat într-o cuvă de retenție. Distanțele de la rezervoarele de combustibil și până la vecinătăți sunt:
   • Pe latura de nord-est până la rezervorul de apă: 15 m.
   • Pe latura de sud-est până la extinderea halei de producție: 15 m.
   • Pe latura de sud-vest până la extinderea halei de producție: 15 m.
   • Pe latura de nord-vest până la limita de proprietate: cca 30 m.
  • La amplasarea rezervorului s-a ținut cont și de asigurarea accesului autocisternei pentru alimentarea cu combustibil a acestuia.
 • Echipare rezervor
  • Rezervorul de combustibil a fost prevăzut cu un grup de pompare prevăzut cu 2 pompe de combustibil, de tip cu roți dințate, cu filtre de combustibil, manometre și armături de reținere, închidere și separare. Sub filtrele de combustibil se vor amplasa tăvi etanșe confecționate din tablă cu nisip pentru colectarea eventualelor pierderi de combustibil.
  • Rezervorul de combustibil s-a amplasat pe o fundație de beton armat care asigură portanța rezervorului și a încărcăturii acestuia, prin intermediul a trei suporți.
  • Pentru încărcarea rezervorului cu combustibil, acesta este prevăzut cu o priză de umplere la care se va racorda furtunul de alimentare cu combustibil al autocisternei. Înainte de începerea operațiunii de descărcare a combustibilului, autocisterna se va lega la priza centurii de împământare aflată în imediata apropiere a rezervorului. Autocisterna a fost  prevăzută cu pompe de transvazare a combustibilului din rezervorul acesteia către rezervorul de combustibil.
  • Pentru prevenirea înghețului pe timpul iernii, rezervorul trebuie să fie dotat cu o pompă de recirculare a combustibilului prevăzută cu un încălzitor electric. Acesta se poate înlocui cu o instalație electrică de preîncălzire a combustibilului amplasată în rezervor pentru menținerea combustibilului în stare fluidă.
  • Rezervorul de combustibil a fost  echipat cu un indicator de nivel vizual și cu un semnalizator de nivel cu următoarele poziții:
   • Nivel maxim;
   • Nivel minim;
   • Nivel minim minimorum.
  • Nivelul maxim și nivelul minim transmit respectivele semnalizări în tabloul de comandă din centrala termică, optic și acustic, iar nivelul minim minimorum al rezervorului de zi va opri pompele de alimentare cu combustibil ale cazanului din funcțiune. Nivelul maxim va avertiza acustic și în zona rezervoarelor de combustibil pentru evitarea deversării combustibilului în timpul operațiunii de încărcare a rezervoarelor.
  • Conductele prin care se transvazează combustibilul se conectează la priza de împământare.

Echipa TeamRAP de la RAP INSTAL  a implementat cu succes cerințele proiectului.
Related Articles

Back to top button