Furnizori

We Stop Fire: siguranța în construcții la nivel ridicat datorită evoluției tehnologice

Odată cu tehnologizarea industriei, segmentul de construcții a început să intre într-o etapă de evoluție. Astfel, în prezent ne bucurăm să observăm că în etapa de proiectare, planificare, construire și utilizare a clădirilor, facilităților sau chiar a infrastructurii, sunt integrate diferite unelte software care sporesc procesele și maximizează eficiența acestora.

Noile softuri utilizate cu scopul de a optimiza costurile proiectelor au adus și o serie de beneficii pentru beneficiari. Aceștia au intrat într-o fază care definește siguranța construcției sau a infrastructurii. Din dorința de a optimiza costurile aferente și de a urmări și programa resursele, utilizatorii acestor aplicații nu fac decât să beneficieze și de efectele imediate: siguranța în exploatare.

„Din păcate, dacă vorbim strict din punct de vedere al legislației în construcții, când vine vorba despre Capitolul D din Cartea Construcției – exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcțiie – Beneficiarii nu țin cont prea mult de el, părând un Capitol pur și simplu birocratic. Însă datorită tuturor soluțiilor tehnologizate, capitolul D devine atractiv pentru Beneficiar. Toate aceste noi tehnologii trebuie „traduse” prin modificarea legislației, astfel încât acestea să poată fi folosite în conformitate cu cerințele și exigențele legislației. Așadar, siguranța în construcții este din ce în ce mai bună, evoluează odată cu noile tehnologii din construcții, aduce beneficii reale din punct de vedere al costurilor și al integrității utilizatorilor, are un impact benefic asupra mediului și protejează întreaga comunitate pe termen mediu și lung.” – Costin Vătăjelu, Head of Technical Team We Stop Fire.

Potrivit echipei We Stop Fire, tehnologia ajută în prezent enorm în ceea ce privește evoluția siguranței construcțiilor. Totuși, în continuare mai este destul de muncă și este necesar să fie captată atenția Beneficiarului în privința anumitor aspecte referitor la anumite aspecte care nu sunt deseori în prim plan. Este vorba despre părțile de construcție care nu aduc un beneficiu concret și imediat.

„Cum facem asta? Pentru fiecare proiect ofertat, noi, spre exemplu, încercăm să educăm, să explicăm tot impactul protecțiilor la foc asupra buzunarului Beneficiarului pe parcursul exploatării construcției. Protecția la foc a unei structuri metalice, de exemplu, nu are un beneficiu „palpabil” pentru Beneficiar, acesta vânzând-o ca o lucrare ce trebuie excutată pentru că „așa spune legea”, deci pentru care trebuie să plătească „în plus”. În anumite cazuri, nu reușim să convingem și un competitor neloial câștigă lucrarea la un preț care nu ar putea acoperi nici măcar costurile, dacă ar fi executată conform cerințelor tehnice.” – Costin Vătăjelu

Așadar, sunt cu siguranță aspecte la care mai trebuie lucrat, potrvit specialiștilor We Stop Fire dar la care tehnologia va avea un aport din ce în ce mai mare, integrând toate componentele unei construcții, ceea ce va face ca Beneficiarul și chiar Asiguratorul să aibă control total și integrat asupra clădirii sau infrastructurii lui și să observe în timp real plus-valoarea acesteia (valoare comercială, de mediu, de impact asupra comunității etc.). Legislația se va schimba și ea, permițând ca noile tehnologii să urmărească în timp real comportarea acestor construcții în conformitate cu exigențele legii și luarea de măsuri preventive și corective în timp util și la costuri mici.

Tehnologia va crea sinergii benefice între toți antreprenorii din construcții, va conduce către o comunitate bine închegată în domeniu, creată în sprijinul investitorilor și beneficiarilor tuturor tipurilor de construcții.

Pentru mai multe informații valoroase din domeniu, apelați la specialiștii We Stop Fire pe: www.westopfire.ro
Related Articles

Back to top button